Image

Voor verwijzers

Fit in West is een netwerk van diverse professionals vanuit de zorg (fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten), welzijn (ABC alliantie West/buurtcentra) en sport- en beweegaanbieders.

  Ons gezamenlijke doel is om de inactievere bewoners van West met chronische aandoeningen en psychosociale problemen te stimuleren om een gezondere leefstijl aan te leren. 

Het netwerk creëert voor hen een omgeving waar bewegen en gezonde voeding vanzelfsprekend is. Hierbij staat het stimuleren van de zelfredzaamheid centraal; afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bewoner. Betaalbaar, dichtbij huis en vanuit eigen regie. Een omgeving die zich richt op wat mogelijk is en niet op wat niet mogelijk is. Een GG-omgeving (gezondheid en gedrag).

Het netwerk Fit in West functioneert als een GG netwerk. De samenwerkende partners verbinden zich rondom de ambitie van het netwerk en de visie dat gezondheid wordt gecreëerd buiten de gezondheidszorg. Op dit moment hebben we 2 programma’s:

  • Een programma voor mensen met overgewicht
  • Een programma voor senioren met fysieke en/of mentale klachten

Het netwerk verbindt zorg, sport en welzijn, gemeente en bedrijven; huisartsen en POH, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten, sociale wijkteams, meer bewegen voor ouderen, de gemeente afdeling sport, sport en beweegaanbieders. Als het om zorg, sport en welzijn gaat zijn er een aantal partijen waar we al mee samenwerken en die dezelfde doelstellingen nastreven. Denk hierbij aan BigMove, Gouden Mannen, Roads, Jellinek, Altra Arkin, Samen in Balans en de ABC alliantie. De gemeente is voor het netwerk een belangrijke trekker.

Wij zoeken een breed draagvlak. Als zorgverlener /welzijns werker kunt u naar deze programma verwijzen.
Heeft u een cliënt die mogelijk  past in één van onze programma’s, wilt u dan zo vriendelijk zijn om  dit formulier te downloaden, te printen en  mee te geven aan uw cliënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van uw wijk.

 
Infographic-Health-Tour.pdf

Klik op de infographic om deze in het groot te zien. Je kan deze ook downloaden en zelf uitprinten.

Infographic-Tour 66.pdf

Klik op de infographic om deze in het groot te zien. Je kan deze ook downloaden en zelf uitprinten.

Document tbv doorverwijzen.pdf

Klik op dit formulier om deze in het groot te zien. Je kan deze ook downloaden en zelf uitprinten.