Over Fit in West

De actieve Amsterdammer, Fit in West

Leefstijlnetwerk Fit in West

Fit in West is een netwerk in Amsterdam West, waar partners uit de gezondheidszorg, het sociale domein en aanbieders van sport- en beweegactiviteiten samenkomen. Afdeling Sport van Stadsdeel West speelt een centrale rol in dit initiatief.

Het doel is om volwassenen en senioren in Stadsdeel West te ondersteunen bij actiever worden en blijven. Fit in West streeft ernaar duidelijkheid te bieden over hoe en waar men de benodigde ondersteuning kan krijgen. Afhankelijk van de behoeften van de individuele Amsterdammer wordt het traject bepaald om hen te ondersteunen richting een actievere levensstijl.

Zo kan een zorgprofessional iemand direct doorverwijzen naar beweegaanbod; een beweegprogramma, sport- of beweegactiviteit. 

In sommige gevallen is er meer ondersteuning nodig. Dan kan de zorgprofessional de patiënt eerst verwijzen naar een welzijnscoach of leefstijlloket. (sociale domein). Waar de patiënt geholpen kan worden bij het kiezen van een beweegprogramma, sport- of beweegactiviteiten.

Een Amsterdammer kan ook zelf kiezen om deel te nemen aan beweegaanbod.
Alleen voor Welzijn op Recept is een verwijzing van de huisarts nodig.

De aanbieders van sport- en beweegactiviteiten maken op  hun beurt, nieuw aanbod kenbaar bij het sociale domein.

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot het creëren van een ondersteunend netwerk. Hierdoor krijgt iedereen de kans om actief en vitaal te leven. Wat bijdraagt aan de ambitie van een vitaal en gezond Amsterdam met gelijke kansen op goede gezondheid voor alle inwoners.

Astrid Alberts, Sportmakelaar Afdeling Sport, stadsdeel West coördineert sinds 2013 de samenwerking.

Heb je vragen over netwerk Fit in West, of wil je aansluiten bij het netwerk, mail dan naar Astrid.alberts@amsterdam.nl

Netwerk Fit in West